Wstęp

W szkole, na studiach a czasem w pracy spotkamy się z różnego rodzaju pracami do napisania. Czasem będą to luźne opowiadania, czasem rozprawki, czasem większe prace naukowe. Jedak trzeba wiedzieć, że każda z tych prac jest inna i każda z nich różni się zasadami w pisaniu. Najważniejsze jest, aby dobrze zrozumieć temat, na który będzie trzeba napisać pracę. Jeśli nie jest podane, w jakiej formie praca ma być napisana, dobre zrozumienie tematu pozwala nam odpowiednio dobrać konkretny sposób pisania. Poniższy tekst ma na calu przybliżyć najbardziej znane gatunki prac i przedstawić, w jaki prawidłowy sposób powinny być napisane.